KUTSU TEATTERI VANTAAN KANNATUSYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUKSEEN

Teatteri Vantaan kannatusyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
29.3.2018 klo 16 Teatteri Vantaan toimistolla osoitteessa
Tikkurilantie 44, 01300 Vantaa

Kokouksessa käsitellään vuosikokouksen sääntömääräiset asiat sekä muut kokouskutsussa mainittavat asiat.

Vantaalla, 05.03.2018
Anne Nielsen, puheenjohtaja
Teatteri Vantaan kannatusyhdistys ry


ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2017
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 sekä yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2018.
8. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yhdistykselle tilintarkastaja
10. Muut asiat
11. Kokouksen päätös